עמדת אשראי

עמלת סליקה מוזלת
עד 6 תשלומים לעסקה אחת
פתרון מעולה לסכום המתנה
קבלת כל הסכום לאחר האירוע

עמדת סליקה של כרטיס אשראי אשר תוצב בצמוד לעמדת המעטפות.

אתם כבעלי השמחה מקבלים את כל סכום המתנות בתשלום אחד ישירות

לחשבון הבנק.